černobílé/black§white

strasidelny_dum-2 mimozemstani-2 reporter-2 mikinaSmikimauzem-2 materskaDovolena-2 kapsar-2 chlapikCedule-2 headhunter-2 fotbalistka-2 diplomky-2 deda_smrtka-2 BIOkuchyn-2 zubar-2 trestanci-2 rum_pivo-2 muz_zena-2 mesto_stovezate-2 J_hudba-2 I_krokodyl-2 cholerik-2 hradcany-2 C_televize-2 velka_rodina-2